Gurbetçilere KDV Müjdesi !

Thiqa Emlak
02 Eylül 2018 13:07
Köşe Yazıları

Yabancılar gibi yurt dışında yaşayan Türkler de konut alırken yüzde 18lik KDVden muaf olacak.

Yabancılar gibi yurt dışında yaşayan Türkler de konut alırken yüzde 18'lik KDV'den muaf olacak.

6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden itibaren yabancıların ve yurt dışında yaşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul alımlarında yeni bir sayfa açıldı.

Yabancıya ve gurbetçilere KDV'siz konut satışının detayları, 8/3/2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile belli oldu.

Tebliğ kapsamında 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde KDV alınmayacak.

Yapılan düzenlemenin şartları ve uygulama süreci

Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç) bu imkandan yararlanabilecekler.
Gurbetçilerimiz yaşadıkları ülkeden alacakları ikamet tezkeresi ile bu durumu satıcıya sunacaklar.

Ayrıca en az altı aydır yurt dışında bulunduğunu ispat edecek belgeyi satıcıya verecekler.

Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk vb. olarak tanımlanan konut veya iş yerlerinden inşaatçı (müteahhit) tarafından devrin ilk kez gurbetçimize yapılıyor olması gerekiyor.

İnşa eden kişi bir başka kişiye satmışsa ve gurbetçimiz de bu kişiden satın almışsa, aldığı yer sıfır (kullanılmamış) dahi olsa, bu durumda KDV ödeyecektir.
İkinci önemli kural, satın alma bedelinin yabancı para (döviz) olarak Türkiye getirilmesidir. Bunun bir yöntemi yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye'deki bir bankaya transfer edilmek suretiyle getirilmesidir.

Pek güvenilir bir yöntem olmasa da eğer gurbetçimiz dövizi yurt dışından fiziki olarak yanında getirmişse Gümrük İdaresinden alınacak belge ile de bu durumun ispatlanması gerekecektir.
Bu arada dövizin, yeni düzenlemenin Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 8 Mart 2017’den sonra Türkiye’ye getirilmiş olması gerekiyor.

Gurbetçimiz satış bedelinin yarısını faturanın düzenlendiği tarihten önce yarısını da en geç bir yıl içinde döviz olarak Türkiye’ye getirirse yine KDV’siz satın alma fırsatından yararlanabilecek.
Bu arada; KDV’siz satın alınan konut ve iş yerinin bir yıl içinde satılmaması gerekiyor. Eğer satılmak istenirse zamanında ödenmeyen KDV’nin tecil faizi ile birlikte gurbetçimiz tarafından vergi dairesine ödenmesi gerekiyor.

Çünkü gurbetçimiz konut ve iş yerini aldığında tapu kütüğüne bu yönde bir şerh konacak, vergi ve faizi ödenmeden gayrimenkulü bir başkasına satabilmesi mümkün olmayacak.